ondertiteling

on·der·ti·te·ling (de; v; meervoud: ondertitelingen)


gesloten ondertiteling


Vele zenders in Vlaanderen kiezen er terecht voor om zoveel mogelijk tv-programma's via ondertiteling toegankelijk te maken, zowel voor horenden als voor slechthorenden. Meestal kan je deze ondertitels opvragen door pagina 888 te selecteren in je teletekstmenu. Dit is niet alleen een bijzonder aangename functie voor doven en slechthorenden, het is ook erg handig voor kijkers met een goed gehoor.

Tijdens het stofzuigen, wanneer de baby slaapt, of indien je anderstalig bent en het gesproken Nederlands niet goed verstaat, kan de gesloten ondertiteling van pas komen.


Wist je trouwens dat een aantal zenders in Vlaanderen ook ondertitels in het Engels of Frans aanbiedt voor anderstaligen? Door naar het Nederlands te luisteren en de anderstalige ondertitels te volgen, leer je immers heel wat woorden bij. Onze trouwe klant RINGtv is hier een bijzonder goed voorbeeld van. Je kan hun weekoverzicht en het programma Over De Rand van anderstalige ondertitels voorzien via de pagina's 886 (Engels), 887 (Frans) en 888 (Nederlands).overige ondertiteling


Letra gaat natuurlijk veel verder dan teletekstondertiteling. Je kan bij ons ook terecht voor de ondertiteling van televisieprogramma's, YouTube-filmpjes, commercials enzovoort. Neem gerust contact met ons op om je project voor te stellen.’Ondertiteling kan zoveel betekenen’


Een slechthorende hoort vaak constant fluittonen of geruis.

Hoe drukker de omgeving, hoe moeilijker hij zich er kan bewegen.


"Als je gehoor slecht wordt, moet je van zoveel dingen afscheid nemen. Je kunt niet meer naar plaatsen waar muziek gespeeld wordt of waar het druk en rumoerig is. Dat verdraag je niet meer. Eigenlijk kun je niets waar meer dan vier mensen bij betrokken zijn nog volgen. Dus blijven slechthorenden maar het liefst thuis. En daarom kan de ondertiteling van televisieprogramma’s die vanaf vandaag verplicht gaat worden, zoveel voor slechthorenden betekenen."


Aan het woord is Rianne Knipscheer (57), acht jaar geleden werd ze zo goed als geheel doof nadat er een tumor bij haar werd weggehaald. Rianne is actief in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) , afdeling Tilburg. Maandag zat ze een voorlichtingsvergadering voor. Enkele mensen met gehoorklachten kwamen daar voor het eerst met anderen over hun problemen praten.


Bron: Brabants Dagblad

Hoezo, pers en media?


In 2017 kozen we ervoor om ons volledig te concentreren op aan onze hoofdactiviteit: ondertiteling en vertaling voor pers/media.


We bieden bijvoorbeeld Nederlandstalige ondertiteling aan voor doven- en slechthorenden (via TT 888), maar ook Engelstalige ondertitels voor anderstaligen in Vlaanderen (TT 886). YouTube-filmpjes van mediakanalen zijn bij ons eveneens in veilige handen. Dit betekent dat we geen vertaaldiensten meer aanbieden aan particulieren (zoals beëdigde vertaling van juridische documenten), maar dat we nu nog beter aan de specifieke wensen kunnen voldoen van onze klanten binnen de media.

 

Expertise, maatwerk en klantgerichte oplossingen, daar gaan we voor!

COPYRIGHT © Letra 2006-2020   |   ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN